โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ BeeHR

โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ BeeHR คำนวณการขาด ลา มาสาย โอที ให้อัตโนมัติ ประมวลผลออกมาเป็นเงินเดือน และออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ พนักงานสามารถขอดูสลิปเงินเดือน ได้ผ่าน Appplication BeeHR ออกเอกสารรายงานต่างๆ คำนวณประกันสังคม ภาษีผ่านทางออนไลน์ กำหนดเงินได้ เงินหัก

” ช่วยคุณลดงานการออกเงินเดือนได้ในโปรแกรมเดียว “

กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือน

คุณสามารถสร้างประเภทเงินได้-เงินหัก ได้ไม่จำกัด เพราะแต่ละบริษัทจะมีที่มาของเงินได้และรายการหักไม่เหมือนกัน ระบบของเรายืดหยุ่นในการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ BeeHR สามารถตั้งค่าการคำนวณเงินเดือน ได้ดังนี้

  • กรณีมาสาย
  • กรณีขาดงาน
  • กรณีไม่ลงเวลาเข้า-ออกงาน
  • กรณีลาป่วย ไม่มีใบรับรองแพทย์ (กรณีวันลาหมด)
  • ประกันสังคม
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คำนวณภาษีและประกันสังคม

เราสามารถนำข้อมูลการขาด ลา มาสาย ทำงานล่วงเวลา ของพนักงานมาคำนวณเป็นเงินเดือน พร้อมคำนวณประสังคม และภาษีเงินได้หลากหลายรูปแบบ สามารถปรับแต่งเงื่อนไขได้ตามสถานการณ์

ระบบสามารถ Export ไฟล์ข้อมูลเงินเดือน เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Payroll รองรับทุกธนาคาร คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ข้อมูลได้ ผ่านทาง Cloud Application

เรารองรับการหักภาษี ทั้งแบบเงินได้ ภงด.1 (พนักงานประจำ) และแบบหัก ณ ที่จ่าย (พนักงานชั่วคราว) แสดงภาษีสะสมประจำปี พร้อมทั้งคำนวณลดหย่อนเงินได้ตามมาตรฐานกฏหมาย

กำหนดเงื่อนไขแยกตามตำแหน่ง

คุณสามารถกำหนดฐานเงินเดือน และเงื่อนไขเงินได้-เงินหักแยกตามตำแหน่ง หรือรายบุคคลได้ไม่จำกัด

เพราะในปัจจุบันพนักงานแต่ละคนอาจจะมีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่แตกต่างกัน ซึ่งโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ BeeHR รองรับรูปแบบได้ลักษณะการดำเนินงานภายในองค์กรของคุณ

ช่วยให้พนักงานของคุณได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจทั้งต่อพนักงานและองค์กร

สรุปรายงานการจ่ายเงินเดือน

จัดทำรายงานสรุปการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ได้ทั้งแบบรายบุคคล และภาพรวมทั้งหมดตามเดือน หรือรายปี

รายงานสรุปยอดเงินเดือนในแต่ละรอบเงินเดือนในแต่ละรอบ รวมถึงสรุปยอดรวม คำนวณภาษี ภงด.ก. ภงด 1ก. 50ทวิ

ช่วยให้องค์กรสามารถเห็นภาพรวม แนวโน้มค่าใช้จ่าย และนำไปประเมินผลพนักงานและวางแผนการปรับขึ้นเงินเดือนในอนาคตได้

ออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ (e-Slip)

ออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ เลือกแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการ เช่น เงินเดือน โบนัส ประกันสังคมสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

พนักงานสามารถเรียกดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ ผ่านแอพมือถือได้ทันที ทั้งของเดือนปัจจุบันและเดือนอื่นๆ ย้อนหลัง HR ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์สลิปเงินเดือนอีกต่อไป ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์กระดาษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม !!

แอดไลน์ของเราเพื่อติดตามข่าวสาร และแจ้งปัญหาการใช้งาน ***

Download BeeHR App Today!

ติดต่อทดลองใช้ระบบฟรี ได้แล้ววันนี้ !!

เงื่อนไขการทดลองใช้ระบบฟรี !! เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ