โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ BeeHR

โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ BeeHR คำนวณการขาด ลา มา สาย โอที ให้อัตโนมัติ ประมวลผลออกมาเป็นเงินเดือน และทำการออกสลิปเงินเดือนบนระบบออนไลน์ พนักงานสามารถขอดูสลิปเงินเดือน ได้ผ่าน Application BeeHR ออกเอกสารรายงานต่าง ๆ คำนวณการหักประกันสังคม รวมไปถึงการหักภาษีได้บนระบบออนไลน์ กำหนดเงินได้ เงินหัก เรียกได้ว่าครบจบในระบบเดียว สะดวกสบาย ลดภาระงานการทำเงินเดือนได้อย่างดีเยี่ยม

” ช่วยคุณลดภาระงานการทำเงินเดือนจบได้ในโปรแกรมเดียว “

กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือน

คุณสามารถสร้างประเภทเงินได้-เงินหัก ได้ไม่จำกัด เพราะแต่ละบริษัทจะมีที่มาของเงินได้และรายการหักไม่เหมือนกัน ระบบของเรายืดหยุ่นในการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ BeeHR สามารถตั้งค่าการคำนวณเงินเดือน ได้ดังนี้

 • กรณีมาสาย
 • กรณีขาดงาน
 • กรณีไม่ลงเวลาเข้า-ออกงาน
 • กรณีลาป่วย ไม่มีใบรับรองแพทย์ (กรณีวันลาหมด)
 • ประกันสังคม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คำนวณภาษีและประกันสังคม

คุณสามารถนำข้อมูลการขาด ลา มาสาย ทำงานล่วงเวลา ของพนักงานมาคำนวณเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งสามารถคำนวณประสังคม และภาษีเงินได้หลากหลายรูปแบบ สามารถปรับแต่งเงื่อนไขได้ตามสถานการณ์

ระบบสามารถ Export ไฟล์ข้อมูลเงินเดือน เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Payroll รองรับทุกธนาคาร คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ข้อมูลได้ ผ่านทาง Application

เรารองรับการหักภาษี ทั้งแบบเงินได้ ภงด.1 (พนักงานประจำ) และแบบหัก ณ ที่จ่าย (พนักงานชั่วคราว) แสดงภาษีสะสมประจำปี พร้อมทั้งคำนวณลดหย่อนเงินได้ตามมาตรฐานกฏหมาย

โปรแกรมเงินเดือน BeeHR
สร้างสลิปเงินเดือนออนไลน์

กำหนดเงื่อนไขแยกตามตำแหน่ง

คุณสามารถกำหนดฐานเงินเดือน และเงื่อนไขเงินได้-เงินหักแยกตามตำแหน่ง หรือรายบุคคลได้ไม่จำกัด

เพราะในปัจจุบันพนักงานแต่ละคนอาจจะมีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่แตกต่างกัน ซึ่งโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ BeeHR รองรับรูปแบบได้ลักษณะการดำเนินงานภายในองค์กรของคุณ

ช่วยให้พนักงานของคุณได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจทั้งต่อพนักงานและองค์กร

สรุปรายงานการจ่ายเงินเดือน

 • จัดทำรายงานสรุปการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ได้ทั้งแบบรายบุคคล และภาพรวมทั้งหมดตามรายเดือน หรือรายปี
 • รายงานสรุปยอดเงินเดือนในแต่ละรอบเงินเดือนในแต่ละรอบ รวมถึงสรุปยอดรวม คำนวณภาษี ภงด.ก. ภงด 1ก. 50ทวิ
 • ช่วยให้องค์กรสามารถเห็นภาพรวม แนวโน้มค่าใช้จ่าย และนำไปประเมินผลพนักงานและวางแผนการปรับขึ้นเงินเดือนในอนาคตได้
ตัวอย่างสลิปเงินเดือน

ออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ (e-Slip)

 • ออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ เลือกแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการ เช่น เงินเดือน โบนัส ประกันสังคมสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
 • พนักงานสามารถเรียกดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ ผ่านทาง Application BeeHR บนมือถือ ได้ทันที ทั้งของเดือนปัจจุบันและเดือนอื่น ๆ ย้อนหลังได้
 • HR ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์สลิปเงินเดือนอีกต่อไป ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์กระดาษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม !!

แอดไลน์ของเราเพื่อติดตามข่าวสาร และแจ้งปัญหาการใช้งาน ***

Download BeeHR App Today!

โปรแกรมลงเวลาทำงานออนไลน์

ติดต่อทดลองใช้ระบบฟรี ได้แล้ววันนี้ !!

เงื่อนไขการทดลองใช้ระบบฟรี !! เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ