Home » บทความ » ระบบจัดการบัญชีเงินเดือนสำคัญกับธุรกิจของคุณอย่างไร?

ระบบจัดการบัญชีเงินเดือนสำคัญกับธุรกิจของคุณอย่างไร?

ในทุกธุรกิจที่มีการจ้างพนักงานก็จะมีระบบจัดการเงินเดือนที่แตกต่างกันออกไป สำหรับธุรกิจขนาดเล็กก็อาจใช้รูปแบบ Manual บ้าง อย่างเช่น การบันทึกลงบนสมุดบัญชี แต่การบันทึกรูปแบบนี้ก็มักจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และเมื่อธุรกิจขยายตัวขึ้นการไม่วางแผนของระบบเลยจะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงเมื่อมีการเรียกบันทึกข้อมูลย้อนหลัง หรือยากที่จะติดตามเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำจ่ายเงินเดือน เพราะฉะนั้นแม้ว่าบริษัทจะยังเล็กอยู่ แต่การจัดทำบัญชีเงินเดือนตั้งแต่เริ่มต้นถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ควรทำเป็นอันดับแรก ๆ

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ BeeHR
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

ระบบการจัดการบัญชีเงินเดือนคืออะไร?

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าระบบบัญชีเงินเดือนคืออะไร ระบบจัดการบัญชีเงินเดือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามบันทึกทางการเงินของพนักงาน และดำเนินการตามขั้นตอนการบริหาร ไม่เพียงแต่ติดตามเงินเดือนของพนักงาน แต่ยังมีเรื่องของโบนัส การหักเงิน และสิ่งจูงใจที่ได้รับ

องค์ประกอบของระบบจัดการบัญชีเงินเดือน

การจัดการบัญชีเงินเดือนสำหรับธุรกิจมีหลายองค์ประกอบ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ที่ใช้เป็นฐานในการจัดทำข้อมูลพนักงานตามระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ องค์ประกอบเหล่านี้คือ

  1. เงินเดือนรวม เงินเดือนขั้นต้นของพนักงาน คือ เงินเดือนทั้งหมดที่คำนวณก่อนพิจารณาหัก การหักต่าง ๆ จะถูกหักจากเงินเดือนขั้นต้นนี้ ซึ่งรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ และประกันต่าง ๆ
  2. เงินเดือนสุทธิ เงินเดือนของพนักงานหลังจากการหักเงินทั้งหมด เกิดจากเงินเดือนขั้นต้นจะเรียกว่าเงินเดือนสุทธิ
  3. เงินเดือนเฉพาะกิจ เงินเดือนเฉพาะกิจของพนักงานขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจ โบนัส และผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับ เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดโดยนายจ้าง หากพนักงานต้องชำระเงินล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน เงินที่จ่ายให้กับพนักงานจะถือเป็นเงินเดือนเฉพาะกิจด้วย
  4. ประโยชน์ที่ได้รับ องค์ประกอบหลักข้อสุดท้ายของระบบการจัดการบัญชีเงินเดือน คือผลประโยชน์ที่มอบให้กับพนักงาน ซึ่งรวมถึงประกันสุขภาพและครอบครัว เงินบำเหน็จ และการเกษียณอายุ เมื่อพนักงานเกษียณอายุ หรือลาออก ผลประโยชน์เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น และเพื่อการดำเนินการทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล

องค์กรต้องทำงานในลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้น และให้แน่ใจว่าการประมวลผลเกิดขึ้นตรงเวลาในขณะที่ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายที่กำหนดไว้

แนวโน้มระบบการจัดการบัญชีเงินเดือน 3 อันดับแรกของโลกในปี 2564

ขณะนี้ธุรกิจต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนวิธีการดำเนินการ และกำลังพยายามค้นหาแนวโน้มใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับตลาดปัจจุบันมากกว่า แนวโน้มการจ่ายเงินเดือนบางส่วนที่จะตามมาในปี 2564 ได้แก่

  • จ่ายแบบยืดหยุ่น การจ่ายเงินแบบ On Demand จึงเกิดขึ้น : การเว้นระยะห่างทางสังคมกลายเป็นบรรทัดฐานในปี 2020 โดยพนักงานส่วนใหญ่ที่ทำงานที่บ้านเพื่อให้มีสัมผัสทางกายภาพน้อยที่สุด Work From Home เริ่มต้นขึ้นเพื่อป้องกันไว้ก่อน แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นวิธีการทำงานที่ค่อนข้างน่าพอใจสำหรับบริษัทต่าง ๆ

องค์ประกอบบางอย่างของเงินเดือนขั้นต้น จะไม่ถูกนับรวมในองค์กรประกอบหลายส่วนของเงินเดือนขั้นต้นอีกต่อไป ค่าขนส่ง เช่น ลดลงหรือหักยอดจากยอดทั้งหมด พนักงานดูเหมือนจะพอใจกับการตัดสินใจนี้

  • การเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบใหม่เพื่อบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจ : รัฐบาลทั่วโลกกำลังพยายามต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจที่บังคับใช้โดยการระบาดใหญ่ พวกเขาได้แนะนำกฏระเบียบใหม่สำหรับธุรกิจ ซึ่งช่วยผ่อนคลายในแง่ของภาษี และเงินอุดหนุนพนักงาน อย่างไรก็ตามกฏระเบียบใหม่จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งหมายความว่าระบบการจัดการเงินเดือนต้องอยู่เหนือระเบียบข้อบังคับ และพยายามทำความเข้าใจว่าระบบใดใช้ได้กับบริษัท และสภาพแวดล้อมของตนเอง
  • ความนิยมของระบบบัญชีเงินเดือนบน Cloud : ความนิยมของระบบบัญชีเงินเดือน Cloud มีการเติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และตามรายงานอนาคตของการจ่ายเงินดือน (2020) บริษัท 38% ได้เข้าสู่โลกออนไลน์ในปี 2564 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเชื่อว่าระบบบัญชีเงินเดือนบน Cloud จะกลายเป็นสิ่งสำคัยทางธุรกิจในหลาย ๆ ทาง เหตุผลแรกเป็นเพราะงานส่วนใหญ่ทำจากสถานที่ห่างไกลในปัจจุบัน และทีมบัญชีเงินเดือนก็กระจายออกไปตามภูมิศาสตร์มากกว่าการกระจุกตัวอยู่ที่จุดเดียว เหตุผลประการที่สองของการเปลี่ยนแปลงนี้คือความง่ายดายที่ Platform Cloud ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงได้ เช่นเดียวกับการแบ่งปันข้อมูลสำคัญ และสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ

สนใจโปรแกรมเงินเดือน BeeHR

เนื่องจากพนักงานไม่จำเป็นต้องรวมตัวกันภายใต้หลังคาแห่งเดียวอีกต่อไป เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันงานประเภทต่าง ๆ ได้ถูกว่าจ้างให้บริษัทในประเทศที่มีต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้บริษัทและธุรกิจประหยัดทรัพยากรจำนวนมากในช่วงเวลาที่วิกฤตเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์

ระบบบริหารงานบุคคล
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

สรุป

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้ระบบจ่ายเงินเดือนพนักงานออนไลน์อย่างไร และฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ จะตรงต่อความต้องการใช้งานในองค์กรของคุณหรือไม่ สามารถสอบถาม และปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมเงินเดือนได้ที่ 02-551-2097 ต่อ 601 หรือทดลองใช้ระบบฟรี คลิก !

เพิ่มเพื่อน .. เพื่อติดตามข่าวสารของเรา