ในยุคที่โลกเปลี่ยนสู่วิถี Digital Age ทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตประจำวันไปจนถึงวิถีชีวิตการทำงาน ทำให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมขึ้นมามากมาย รวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานขององค์กรและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ด้วย

โปรแกรมเงินเดือน เป็นระบบหนึ่งที่สำคัญสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระดับ Startup หรือระดับองค์กรขนาดใหญ่ ทุกบริษัท จำเป็นต้องมีโปรแกรมเงินเดือน นี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของบริษัททั้งหมด ทำให้ในท้องตลาดมีโปรแกรมเงินเดือนมากมายหลากหลายให้เลือก แต่คุณจะเลือกอย่างไรดี เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

“Quisque eleifend ac magna eu sodales. Sed ullamcorper bibendum lectus sed scelerisque. Quisque non consequat orci. Vivamus eu ex id erat luctus congue ac et libero”

โปรแกรมเงินเดือน HR ดีอย่างไร?

โปรแกรมเงินเดือน HR คือ ความลงตัวของการทำงานระหว่าง ระบบคำนวณเงินเดือน Payroll ระบบงาน HR และระบบลงเวลาทำงาน Time& Attendance ที่รวบรวมระบบทั้งหมดนี้ไว้บนแพล็ตฟอร์มเดียว ด้วยระบบอัตโนมัตินั้น ในทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายเงินให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มเงินได้ เงินหักเพิ่มเติม ในระหว่างงวดการจ่ายเงิน ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ถูกต้อง และแม่นยำ

โปรแกรมเงินเดือน BeeHR จัดทำสลิปเงินเดือนออนไลน์

พนักงานสามารถเรียกดูข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการจ่ายภาษีย้อนหลังตลอดทั้งปี และสั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยตนเองได้ทุกที่ด้วยโปรแกรมเงินเดือน BeeHR และยังสามารถเลือกดูจากวันที่จ่าย ในกรณีที่มีการจ่ายเงินเดือนแบบหลายงวดต่อ 1 เดือนได้อีกด้วย

โปรแกรมลงเวลาทำงาน BeeHR

โปรแกรมลงเวลาทำงาน BeeHR ช่วยลดความยุ่งยากและช่วยบริหารจัดการตารางการทำงานของพนักงานทั้งแบบรายวันและรายชั่วโมง โดยสามารถกำหนดให้แต่ละกะการทำงานของพนักงานให้มีกฏการจ่ายค่าล่วงเวลาที่แตกต่างกัน และสามารถดึงเวลาอัตโนมัติจากเครื่องสแกนเนอร์ ปรับปรุงเวลาทำงานได้โดยตรง เพื่ออัพเดตให้เป็นไปตามเวลาการทำงานที่เกิดขึ้นจริงของพนักงาน ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ พนักงานของคุณจะสามารถสร้างรายงานการทำงานได้อย่างง่ายดาย และถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ผิดพลาดเมื่อถึงขั้นตอนการทำเงินเดือน

โปรแกรมลงเวลาทำงาน จะต้องระบุสถานที่และเวลาที่เข้ามาทำงาน

อีกส่วนหนึ่งของโปรแกรมลงเวลาทำงานที่เป็นข้อมูลที่จำเป็นคือ การรู้แน่ชัดว่า พนักงานที่เราระบุตัวตนเอาไว้ได้เข้ามายังสถานที่ที่กำหนดตกลงในการทำงานกัน ตามเวลาเข้าออกงานได้ตกลงในสัญญาจ้างงานกันเอาไว้ เว้นแต่มีการปรับเปลี่ยนในภายหลังหรือตามสถานการณ์ซึ่งจะต้องมีหนังสือแจ้งระบุเอาไว้ให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งพนักงาน และ นายจ้างหรือองค์กรที่ว่าจ้างนั้น โดยการระบุสถานที่ได้นั้นมีแนวคิดแบ่งเป็นสองประเภท คือ การใช้ Software หรือระบบ เป็นตัวกำหนดสถานที่เข้าออกงาน และ การใช้ Hardware เป็นตัวรู้กำหนดสถานที่เข้าออกงาน

ตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายคือ การที่เรามี Hardware ที่ติดตั้งเอาไว้ประจำหรือยึดติดกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ข้อมูลเวลา และ การระบุตัวของพนักงานนั้น จะถือได้ว่า มีการเข้าออกงานตามสถานที่ที่อุปกรณ์ที่เป็น Hardware มีการยึดติดตั้งไว้ ทั้งนี้ เรามักจะเห็น “การยึดติดตั้ง” กับกำแพงผนังของเครื่องอ่านลายนิ้วมือหรือเครื่องอ่านกล้องต่างๆ เพื่อไม่สามารถโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ของการใช้อุปกรณ์ได้ ทำให้องค์กรจำเป็นต้องยึดติดเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ เอาไว้กับสถานที่เอาไว้อย่างแน่นหนาที่สุด

กรณีที่เกิดขึ้นหากไม่ได้มีการยึดติดอุปกรณ์เอาไว้ให้ดีเพียงพอ คือ การที่่พนักงานสามารถยก หรือ ถอดอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นนำกลับมาเพื่อไปแสกนบันทึกเวลาออกงาน เพื่อให้ได้ OT ในการทำงานได้ และสามารถนำกลับมาวางคืนในได้ในเวลาเช้า ทำให้ข้อมูลที่ได้ผ่านระบบหรือเครื่องอ่านแบบนี้ มีความ “ไม่จริง” ไม่ถูกต้องตามความจริงได้ในที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว แม้พนักงานจะไม่สามารถคิดถึงประเด็นเหล่านี้ได้ แต่นี่่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว จากประสบการณ์การใช้เครื่องประเภท Hardware แล้วไม่ติดตั้งยึดจับกับสถานที่ให้หนาแน่นเพียงพอ จะทำให้เกิดแรงจูงในการกระทำผิดนี้ได้

สำหรับการใช้ Software เพื่อการระบุสถานที่นั้น ในตลาดระบบลงเวลา จะมีเทคนิคหลากหลายในการระบุตำแหน่งสถานที่ โดยบทความนี้จะแยกประเด็นแต่ละเทคนิคการยืนยันสถานที่เป็นหัวข้อย่อยต่อไปนี้

การใช้พิกัดสถานที่เป็นตัวกำหนดสถานที่ของระบบลงเวลาทำงาน : หลักการของการใช้พิกัดสถานที่เป็นตัวกำหนดสถานที่นั้น ทำได้โดยให้พนักงานบันทึกเข้าออกงานด้วยมือถือแล้ว ระบบหลังบ้านได้มีการกำหนดพิกัดและรัศมีของสถานที่เอาไว้ ถ้าหากว่าพนักงานทำการบันทึกเวลาเข้าหรือออกการทำงาน แล้วพบว่าอยู่ในรัศมีของพิกัด เราจะถือได้ว่าพนักงานคนดังกล่าวนั้น ถึงสถานที่ทำงานนั้นแล้ว ซึ่งการใช้พิกัดสถานที่ในการระบุตำแหน่งของพนักงานนั้น จะเหมาะกับพนักงาน PC หรือพนักงานที่ไปทำงาน ณ สถานที่ที่มิใช่ทรัพย์สินอาคารขององค์กรของตน หรือไม่สามารถใช้วิธีการอื่น (ด้านล่าง) ในการระบุตัวตนของสถานที่ได้

การใช้พิกัด GPS ใช้ระบบ GPS ในตัวสมาร์ทโฟนระบุตำแหน่งที่ตั้งการลงเวลาเข้า – ออกงาน พร้อมทั้ง Location อ้างอิง ตามพิกัดที่กำหนด โดยกำหนดรัศมีวงรอบในการลงเวลา กำหนดรัศมีวงรอบในการระบุพิกัดลงเวลาทำงานได้ มีความแม่นยำสูง

การใช้ป้าย QR CODE ประจำสถานที่ของระบบลงเวลาทำงาน :  ลักษณะของการบันทึกด้วยป้ายคิวอาร์โค้ดประจำสถานที่นั้นแท้ที่จริงแล้วหลักการก็เหมือนกับพิกัด เพราะ เนื่องด้วยการตรวจสอบนั้นจะกระทำโดยตรวจว่าการบันทึกเวลาเข้าออกงานนั้นเกิดขึ้นในพิกัดตามที่ QR CODE สถานที่ได้มีการระบุเอาไว้หรือไม่ หากพบว่าพนักงานแสกนป้ายคิวอาร์โค้ดสถานที่ แล้วพบว่า พิกัดมือถือของตนเองนั้นห่างเกิดกว่ารัศมีที่กำหนดไว้ในการลงเวลาประจำสถานที่นั้นจะไม่สามารถบันทึกเวลาของพนักงานได้

การใช้สัญญาณไร้สายอื่นๆ ในการระบุสถานที่ของระบบลงเวลาทำงาน : สัญญาณไร้สายในปัจจุบันเพื่อยืนยันตำแหน่งของสถานที่คือ สัญญาณ Beacon ข้อดีของการใช้สัญญาณไร้สายคือ จะไม่ได้พึ่งพาพิกัดแต่เพียงอย่างเดียว และเป็นการปรับลดระยะของรัศมีของพื้นที่ที่สามารถให้บันทึกลงเวลาได้ เช่น สามารถกำหนดได้ว่า ต้องได้รับสัญญาณที่ปล่อยที่ห้องประชุม 1 เท่านั้นถึงจะบันทึกเวลาเข้าออกได้ เป็นต้น

จุดเด่นโปรแกรมลงเวลา BeeHR

 • สามารถใช้ควบคู่ไปกับเครื่องบันทึกเวลาทำงาน เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องทาบบัตร ได้
 • ออกรายงานต่างๆ เช่น Time Sheet, Report, OT เป็นต้น
 • สามารถทำการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้ตามต้องการ
 • มีระบบประมวลผลเวลาทำงานโดยอัตโนมัติ
 • ระบบช่วยให้การพัฒนาและบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรให้เป็นเรื่องง่าย
 • มีตัวช่วยกรองและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกเวลาที่ใช้ง่ายและรวดเร็ว
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการให้ OT และการหักเงินมาสายได้อย่างละเอียด
 • มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับการออกงานดึก เช่น  การทำงานข้ามเที่ยงคืน
 • ทำงานคู่กับโปรแกรมเงินเดือนได้เป็นอย่างดี
 • สามารถตรวจสอบจำนวนพนักงาน เวลาเข้า-ออกงานในแต่ละ บุคคล หรือ แผนกย่อยได้อย่างละเอียด
 • ดูรายงานได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วง วัน  เวลา เป็นรายบุคคล หรือ รายแผนก

โปรแกรมเงินเดือน BeeHR เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีระบบการจัดการทุกอย่างทางด้านงาน HR คอยเป็นผู้ช่วยให้คุณจัดการงานด้าน HR ได้เป็นอย่างดี