Home » บทความ » HR Trend 2022 สรุปเทรนด์ HR ปี 2022 ที่องค์กรยุคใหม่ต้องรู้

HR Trend 2022 สรุปเทรนด์ HR ปี 2022 ที่องค์กรยุคใหม่ต้องรู้

เรียกได้ว่าการระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้การบริหารงานในองค์กรเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน เรียกได้ว่าบางองค์กรต้องทำงานที่บ้านก็มี แผนกที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคงไม่พ้น HR ที่ต้องจัดการพนักงานที่เรียกได้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานครั้งใหญ่ นับเป็นความท้ายทายของ HR ที่จำเป็นจะต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่เกิดขึ้นนี้

และในปี 2022 จะมี HR Trend อะไรบ้างที่เป็นที่จับตามอง BeeHR ได้เก็บข้อมูลและนำมาสรุปไว้ในบทความเดียวในนี้แล้วกับ HR Trend 2022 สรุปเทรนด์ HR ที่องค์กรยุคใหม่ต้องรู้ บริหารพนักงานให้เก่ง และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร

โปรแกรม HR
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

HR Trend ปี 2022

  1. Hybrid and Remote Workers: การทำงานแบบไฮบริดเริ่มต้นแล้ว

รูปแบบในการทำงานแบบ Hybrid หรือการทำงานแบบผสมผสาน ระหว่างการทำงานที่บ้าน และการทำงานที่ออฟฟิศจะเข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะดีขึ้น นี่จะเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสถานที่ทำงานสมัยใหม่ และ HR จะต้องปรับตัวรับมือกับสิ่งนี้ให้ได้

หน้าที่ของ HR คือต้องเตรียมพร้อมปรับนโยบายให้สอดคล้องกับการทำงานรูปแบบใหม่ หาจุดกลางจากการทำงานที่ไหนก็ได้ในบางวัน และการเข้าร่วมประชุม หรือพบเจอกันบ้างที่ออฟฟิศ หาเครื่องมือที่รองรับ การลงเวลาเข้า – ออกงาน ลางานออนไลน์ หรือแอพคุยงาน เข้ามาช่วย เพราะจากนี้ไปการบริหารพนักงานผ่านออนไลน์จะกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการทำงานของ HR

  1. New Generation of Workers : การบริหารคนต่าง Generation

การเข้ามาของพนักงาน GEN Z ส่วนหนึ่งได้เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานแล้วในขณะนี้ และกำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต โดยพบว่าการทำงานของพนักงาน GEN Z แตกต่างจาก GEN Y เป็นอย่างมาก การบริหารโดยใช้รูปแบบเดียวกันจึงอาจจะไม่เป็นผลดีมากนัก

HR จะต้องรับมือกับกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีกรอบความคิดและการลำดับความสำคัญ ต่อการทำงานที่แตกต่างออกไป คนรุ่นก่อน และ คนรุ่นใหม่ จะต้องทำงานร่วมกันซึ่งนั่นคือสิ่งที่ HR จะต้องเข้าใจ และสร้างกลยุทธ์ว่าจะบริหารพนักงานที่ต่าง Generation กันอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืน

  1. Finding Talent Internally : มองหาคนเก่งภายในองค์กรก่อน

อีกหนึ่งใน HR Trend 2022 ที่น่าสนใจคือ การที่บริษัทต่างเลือกที่จะหันมาเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานภายในบริษัทก่อน รับสมัครพนักงานใหม่เพิ่ม ส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากการระบาดของโควิด 19 แต่ในขณะเดียวกันก็เพื่อรักษาบุคลากรให้อยู่กับบริษัทในระยะยาว

ดังนั้น HR ต้องหาวิธีส่งเสริม และหมุนเวียนให้พนักงานได้พัฒนาทักษะหลากหลาย ให้ความสำคัญกับพนักงานที่มีความรู้ และเก่งรอบด้าน และเสาะหาวิธีในการทดสอบพนักงานในหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะได้บุคลากรที่ต้องการเมื่อตำแหน่งงานว่างในอนาคต

สนใจโปรแกรม HR

  1. Upskilling : เติมทักษะ เพิ่มการเรียนรู้ ติดปีกความสามารถให้กับพนักงานในองค์กร

ในการศึกษาจาก Mercer มีองค์กรเพียง 34% ที่ลงทุนในการพัฒนาทักษะใหม่ให้กับบุคลากร ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ไม่มากนัก อาจเพราะประสบปัญหาจากวิกฤตโรคระบาด

แต่ในปี 2022 นี้หวังว่าองค์กรคงจะเตรียมพร้อมกันมากขึ้น และผลักดันการ Upskilling ให้กับพนักงาน เพราะหากพนักงานมีทักษะที่ไม่ถูกต้อง ทั้งผู้ว่าจ้างและพนักงานจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการทำงานแบบ Agile ในอนาคต

พนักงานรุ่นใหม่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และเรียนรู้ที่จะรับมือกับอนาคต ดังนั้นองค์กรจึงต้องส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อช่วยเหลือพนักงานในการเตรียมความพร้อม และป้องกันไม่ให้เกิดบรรยากาศที่พนักงานบางส่วนพร้อม แต่บางส่วนไม่พร้อมนั่นเอง

  1. Employee Experience : ประสบการณ์ของพนักงาน กับความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ประสบการณ์ของพนักงานยังคงเป็นสิ่งที่ HR ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละบุคคล เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา แต่จะเป็นกรอบแนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน ซึ่งก็คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรจะทำให้มีบุคคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพิ่มมากขึ้น การศึกษาเผยความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับงานจะไม่เพียงแต่เพิ่มผลผลิต แต่ยังเป็นปัจจัยสำหรับแรงกระตุ้นที่ดีกว่าผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเสียอีก

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งสามารถเพิ่มผลการปฏิบัติงานเป็น 56% ลดอัตราความเสี่ยงของการหมุนเวียนเป็น 50% และลดจำนวนวันในการลาป่วยเป็น 75%

  1. End to Location-Based Pay : จุดจบของการจ่ายเงินเดือนแบบเดิม ๆ

HR Trend 2022 ที่มีการถกเถียงกันมากที่สุด คือ การจ่ายเงินเดือนตามสถานที่ทำงาน จะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อไหม หากว่าบุคลากรหันไปทำงานจากทางไกลหรือในรูปแบบ Hybrid

ในอดีตพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า หากว่าตำแหน่งงานของพวกเขาทำให้พวกเขาจะต้องอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ (ที่มีค่าครองชีพสูงกว่า) แล้วในกรณีที่พนักงานหันไปทำงานจากทางไกล และย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ค่าครองชีพที่ต่ำลง การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบนั้นจะยังมีความสมเหตุสมผลอยู่หรือไม่

HR ต่างก็ยังคงถกเถียงประเด็นนี้กันอยู่ แน่นอนว่าเราไม่สามารถหาคำตอบง่าย ๆ ให้กับคำถามนี้ได้ และคำตอบที่ได้ก็คงแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร

  1. The Cybersecurity : ความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

เป็นความจริงที่ว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ และสร้างความสะดวกสบายให้กับเรา แต่ในขณะเดียวกันมีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสีย เทคโนโลยีที่มีข้อดีก็มาพร้อมกับภัยคุกคาม และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมจึงมี Trend HR ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลจากการที่พนักงาน Remote Work จากคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

นอกจากนี้จำนวนแฮ็กเกอร์ที่ต้องการก่อกวนสร้างความวุ่นวายให้แก่บริษัท ขโมยข้อมูลส่วนตัว และสร้างความหายนะก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้ที่ทำงานด้าน HR จะต้องถูกบังคับให้เข้ามามีบทบาทในการรับมือกับปัญหาด้านไซเบอร์ร่วมกับองค์กร

HR จะต้องเริ่มทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที หรือผู้ให้บริการภายนอกเพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรนั้จะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย

  1. Don’t Neglect the Human Element : อย่ามองข้ามความเป็นมนุษย์ แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

สิ่งสุดท้ายที่แผนก HR ไม่ควรมองข้าม แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการทำงานเพิ่มมากขึ้นก็คือ ในทุกๆ การกระทำมีปัจจัยความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นเสมอ ผู้ที่ทำงานด้าน HR จะยังคงต้องเป็นคนที่เปิดรับและเห็นอกเห็นใจ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานแสดงออกถึงปัญหาและความกังวลใจที่ต้องเผชิญ

แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทส่วนใหญ่ในการทำงานในแต่ละวัน แต่ก็มีหลายสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ทำหรือทดแทนไม่ได้

ความกังวลใจที่มีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และระดับของอัตราการหมุนเวียนพนักงานมีอยู่เป็นจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้ คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเป็นมนุษย์ที่แผนก HR จะต้องรับมือ แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ปลายนิ้วหรือไม่มี หน่วยงาน HR จะต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมากในการทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีความสุข และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทำให้การทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ดังนั้นการที่จะทำให้การทำงานได้เดินหน้าไปไม่มีสะดุด HR ก็ถือเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญที่องค์กรต้องมี การที่ HR ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนี่คือ HR Trend ในปี 2022 ที่เรารวบรวมมาไว้ในบทความนี้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเทรนด์ใหม่ ๆ ก็เกิดขึ้น และเพื่อการพัฒนาอยู่เสมอ HR จึงควรสอดส่องและติดตามข่าวสาร เพื่อจะได้ไม่พลาด และปรับกลยุทธ์การทำงานได้ทันท่วงที

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : OneDee.ai

เพิ่มเพื่อน .. เพื่อติดตามข่าวสารของเรา