Home » บทความ » ปัญหาน่าปวดหัวของ HR ในการคำนวณเงินเดือน

ปัญหาน่าปวดหัวของ HR ในการคำนวณเงินเดือน

ปัญหาที่ HR ต้องเจอเรียกได้ว่ามีมากมายหลายปัญหา เพราะว่า HR นั้นทำงานเกี่ยวข้องกับคนเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีปัญหาที่น่าปวดหัวมากกว่าทุกปัญหาก็คือ การคำนวณเงินเดือน เพราะมีความซับซ้อนของข้อมูลเป็นอย่างมาก โปรแกรมคำนวณเงินเดือนจึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดของ HR

โปรแกรมเงินเดือน
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

ปัญหาการคำนวณเงินเดือนที่ HR ต้องเจอ

การคำนวณเงินเดือน เป็นงานที่ HR ทุกคนต้องเจอ และต้องปวดหัวกับขั้นตอนกระบวนการทำงานเสมอ เพราะว่ามีความซับซ้อนของข้อมูลพนักงานแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย และการเข้าออกออฟฟิศ

ข้อมูลที่จุกจิกเหล่านี้สร้างความเครียดให้ฝ่าย HR มากพอสมควร ยิ่งถ้าบางองค์กรยังไม่มีการนำโปรแกรมคำนวณเงินเดือนเข้ามาใช้ แต่ยังใช้ระบบบันทึกข้อมูลลงกระดาษเป็นปึก ๆ อยู่ละก็อาจทำให้การทำงานเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ๆ โดยปัญหาที่มักเกิดกับการคำนวณเงินเดือนมีหลากหลาย ตัวอย่างเช่น

1. ปัญหาการยื่นเอกสารลางาน

การเก็บเอกสารลางานขององค์กรนั้น หากเป็นองค์กรขนาดเล็กและมีพนักงานไม่มาก ก็คงยังไม่มีปัญหามาก แต่ถ้าหาเป็นองค์ขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก แน่นอนว่าปัญหาเรื่องเอกสารลางานของพนักงานตกหล่น พนักงานลืมส่งเอกสารการลา และเรื่องนี้เป็นปัญหายอดฮิตของทุกองค์กร เพราะการคำนวณเงินเดือนพนักงานในแต่ละเดือนนั้นนอกจากจะต้องเช็คเวลาการทำงานแล้ว HR ต้องคอยเช็คเอกสารการลางานของพนักงานอีกด้วย ซึ่งเรื่องเอกสารนี้เป็นเรื่องที่ HR ต้องคอยตามเช็ค ซ้ำ ๆ เดิม ๆ แบบนี้อยู่ทุกเดือน นอกจากจะทำให้เสียเวลาแล้ว ยังเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น

โปรแกรมคำนวณเงินเดือน BeeHR มีฟังก์ชันยื่นเอกสารลางานออนไลน์ ทั้งพนักงาน และ HR สามารถตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบการลงเวลาทำงานออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นได้เลย ซึ่งฟังก์ชันนี้ทำให้ภาระงานของ HR ลดลงไปได้มาก และยังมีความสะดวก ลดเวลาในการทำงานอีกด้วย

2. ความล้าสมัยของซอฟแวร์ และเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ในองค์กร

เมื่อพูดถึงระบบการคำนวณเงินเดือน หรือระบบ Payroll ก็จะนึกถึงการคำนวณเวลาการทำงานด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในความซับซ้อน และยุ่งยากที่สุดของการคำนวณเงินเดือน ยิ่งถ้าหากองค์ไหนไม่ได้ใช้โปรแกรมคำนวณเงินเดือน ทุกอย่างต้องใช้ระบบแบบ Manual ทั้งหมด หรือแม้กระทั่งการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบเก่า หรือใช้โปรแกรม Excel ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ข้อมูลการลงเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน จะกลายเป็นงานยากที่ใช้เวลาในการทำงานเยอะมาก ๆ ของเหล่า HR เลยทีเดียว

โปรแกรมคำนวณเงินเดือน BeeHR เป็นระบบคำนวณเงินเดือนที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสอม สามารถเก็บข้อมูลการลงเวลาทำงาน การขาด ลา มาสาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำนวณเงินเดือนให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ความยุ่งยาก และซับซ้อนของการคำนวณเงินเดือนนั้นหมดไปจากองค์กร

3. ข้อมูลการลงเวลาทำงานไม่มีความน่าเชื่อถือ

แน่นอนว่าการคำนวณเงินเดือนนั้นต้องใช้ข้อมูลจากการลงเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคน หากองค์ยังใช้การลงเวลาทำงานรูปแบบเก่า อย่างการตอกบัตร หรือการบันทึกเวลาลงบนกระดาษนั้นมีความเสี่ยงที่สูงมาก ๆ ที่วันเวลาเข้าทำงานนั้นจะเชื่อถือไม่ได้ พนักงานอาจตอกบัตรแทนกัน หรือบันทึกเวลาที่ไม่เป็นความจริงได้ อาจทำให้องค์กรเสียประโยชน์ได้จากตรงนี้

โปรแกรมคำนวณเงินเดือน BeeHR มีฟังก์ชันลงเวลาทำงานออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น BeeHR สามารถลงเวลาได้ 3 รูปแบบ คือแบบ ลงเวลาผ่านระบบ GPS ลงเวลาผ่านระบบ QR-Code และลงระบบผ่านระบบ Bluetooth จะทำให้ HR ได้ข้อมูลการลงเวลาเข้า – ออกงานที่เชื่อถือได้ และองค์กรไม่เสียผลประโยชน์อีกต่อไป

4. ความผิดพลาดในการคิดคำนวณเงินเดือน คิดเงินขาด หรือคิดเงินขาด

เรื่องของการคำนวณเดือนเป็นเรื่องของตัวเลขที่มีขั้นตอนเยอะแยะ และมีความจุกจิก ซับซ้อน หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ องค์กรที่ยังใช้การคำนวณเงินเดือนด้วยมือนั้น จะมีความเสี่ยงในการคำนวณผิดพลาดสูงมาก ซึ่งในมุมมองขององค์กรอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ความเป็นจริงแล้วมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพนักงา ทำให้พนักงานเกิดความไม่ไว้วางใจ หรือองค์กรอาจสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปได้

โปรแกรมคำนวณเงินเดือน BeeHR มีระบบคำนวณเงินอัตโนมัติ สามารถดูข้อมูลได้แบบ Realtime ลดขั้นตอนการทำงานที่จุกจิกกับ HRได้เป็นอย่างมาก ทำให้องค์กรช่วยลดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นจากพนักงานอีกด้วย

5. เกิดความล่าช้าในการทำงาน

กว่าที่จะคำนวณเงินเดือนได้แต่ละรอบนั้น HR เสียเวลาตรงนี้ไปมาก ทั้งต้องดูเรื่องของภาษีของพนักงานแต่ละคน ฐานลดหย่อนภาษีที่ไม่เท่ากัน คำนวณเสร็จก็คิดว่างานปิดจบได้แล้ว แต่ก็ยังต้องส่งสลิปเงินเดือนให้พนักงานอีก ส่งไฟล์ Payroll เพื่อสั่งจ่ายเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา ทั้งแรงกาย แรงใจ เสียเวลามาก ๆ ของ HR ทำให้การบริหารงานส่วนอื่นล่าช้าไปด้วย

โปรแกรมคำนวณเงินเดือน BeeHR เป็นระบบการทำงานแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษี คำนวณเงินเดือน สลิปเงินเดือน ล้วนเป็นระบบอัตโนมัติทั้งสิ้น และยังสามารถดูรายละเอียด และตรวจสอบข้อมูลแบบ Realtime อีกด้วย ทั้งหมดนี้ทำให้การทำงานของ HR นั้น สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีความถูกต้อง และแม่นยำ ทำให้องค์กรมีการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการพนักงาน

สรุป

จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าการคำนวณเงินเดือน หรือทำระบบ Payroll เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากจริง ๆ แถมยังเปลืองเวลามากอีกด้วย แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นงานที่ HR ต้องเจอทุกเดือน ไม่ทำก็ไม่ด้ การนำโปรแกรมคำนวณเงินเดือน BeeHR เข้ามาช่วยในการจัดการเงินเดือนขององค์กรจะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด พนักงานมีความสุข

ซึ่งโปรแกรมคำนวณเงินเดือนออนไลน์นั้นมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น

  • คำนวณเงินเดือนสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ข้อมูลที่ได้รับ มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้
  • ลดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการคำนวณเงินเดือน
  • ลดขั้นตอนการทำงาน ลดภาระงานให้กับ HR
  • ข้อมูลที่ได้ มีการอัพเดตแบบ Realtime

  • รองรับการทำงานหลายระบบ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

  • แอพพลิเคชั่นรองรับการทำงานทั้งระบบ iOS และ Android
โปรแกรมคำนวณเงินเดือน BeeHR นอกจะสามารถคำนวณเงินเดือนแล้ว ยังช่วยให้บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จะเห็นว่าระบบเดียวแต่ครอบคลุมการทำงานของ HR ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน .. เพื่อติดตามข่าวสารของเรา