Home » บทความ » ความแตกต่างของสลิปเงินเดือน พนักงานสัญญาจ้าง ฟรีแลนซ์ และพนักงานประจำ

ความแตกต่างของสลิปเงินเดือน พนักงานสัญญาจ้าง ฟรีแลนซ์ และพนักงานประจำ

ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน มีตัวเลือกมากมายให้นายจ้างเลือกเมื่อต้องการจ้างพนักงาน แม้ว่าพนักงานประจำจะยังเป็นเรื่องปกติ แต่พนักงานสัญญาจ้าง และฟรีแลนซ์กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ พนักงานแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของการจัดการเงินเดือน

วันนี้เรามีบทความเรื่องความแตกต่างของสลิปเงินเดือนระหว่างพนักงานสัญญาจ้าง ฟรีแลนซ์ และพนักงานประจำ เพื่อที่คุณจะได้นำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าตัวเลือกแบบไหนดีกว่ากัน

โปรแกรมเงินเดือน
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

การจัดทำสลิปเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญของทุกธุรกิจ และอาจเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการพนักงานประเภทต่าง ๆ บทความนี้เราจะพิจารณาความแตกต่างของสลิปเงินเดือนระหว่างพนักงานสัญญาจ้าง ฟรีแลนซ์ และพนักงานประจำอย่างละเอียด และช่วยให้คุณเข้าใจข้อดี ข้อเสียของการจ้างงานแต่ละประเภท ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรด้านบุคคล บทความนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้เกี่ยวกับประเภทของพนักงานที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ความหมายของพนักงานสัญญาจ้าง ฟรีแลนซ์ และพนักงานประจำ

ก่อนที่เราจะลงลึกถึงความแตกต่างของสลิปเงินเดือนระหว่างพนักงานสัญญาจ้าง ฟรีแลนซ์ และพนักงานประจำ มาทำความเข้าใจความหมายของคำศัพท์เหล่านี้ก่อน

 • พนักงานสัญญาจ้าง หมายถึง เป็นพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างตามระยะเวลา หรือโครงการที่กำหนด การจ้างงานจะอยู่ภายใต้สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุเงื่อนไขการจ้างงาน รวมไปถึงเงินเดือน ชั่วโมงการทำงาน และสวัสดิการอื่น ๆ
 • ฟรีแลนซ์ หมายถึง บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งทำงานตามโครงการ พวกเข้าไม่มีข้อมูลผูกพันตามสัญญาจ้างงานระยะยาว และมีอิสระในการทำงานกับลูกค้าหลายรายในเวลาเดียวกัน
 • พนักงานประจำ หมายถึง พนักงานที่ได้รับการว่าจ้างเป็นระยะยาว และการจ้างงานของพวกเขาไม่ได้เชื่อมโยงกับโครงการ หรือระยะเวลาใดโดยเฉพาะ และได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากนายจ้าง รวมไปถึงประกันสุขภาพ การลางานโดยได้รับค่าจ้าง และแผนการเกษียณอายุ

ความแตกต่างของสลิปเงินเดือนระหว่างพนักงานสัญญาจ้าง ฟรีแลนซ์ และพนักงานประจำ

 1.  โครงสร้างเงินเดือน
  โครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานสัญญาจ้าง และฟรีแลนซ์ค่อนข้างแตกต่างจากพนักงานประจำ โดยปกติแล้วพนักงานสัญญาจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง หรือรายวัน และเงินเดือนมักจะสูงกว่าพนักงานประจำ ในทางกลับกัน ฟรีแลนซ์จะคิดค่าธรรมเนียมคงที่สำหรับบริการของตน ซึ่งจะมีการเจรจาล่วงหน้ากับลูกค้า
 2. ภาระภาษี
  เมื่อพูดถึงภาระภาษี จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างพนักงานทั้ง 3 ประเภท พนักงานประจำจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยนายจ้าง และนายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่น ๆ แต่ในทางกลับกันพนักงานสัญญาจ้าง และฟรีแลนซ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายภาษี และเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่น ๆ
 3. ประโยชน์
  ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง ระหว่างพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้าง และฟรีแลนซ์ ก็คือสวัสดิการที่พวกเขาได้รับ พนักงานประจำจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย รวมไปถึงประกันสุขภาพ วันลาที่ได้รับค่าจ้าง และแผนเกษียนอายุ ในทางตรงกันข้ามพนักงานสัญญาจ้าง และฟรีแลนซ์ไม่มีวิทธิ์ได้รับประโยชน์ใด ๆ เหล่านี้ ต้องจ่ายด้วยตัวเอง
 4. ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้าง
  การเลิกจ้างพนักงานตามสัญญาจ้าง และฟรีแลนซ์นั้นค่อนข้างมีความตรงไปตรงมา เนื่องจากการจ้างงานของพวกเขานั้นเชื่อมโยงกับโครงการระยะสั้น หรือระยะเวลาโครงการใดโครงการหนึ่ง ในทางกลับกันการเลิกจ้างพนักงานประจำมีความซับซ้อนมากกว่า นอกเหนือจากนั้นลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุ ซึ่งอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญสำหรับนายจ้าง

ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการพนักงาน

คำถามที่พบบ่อย

 • ถาม : ประเภทของการจ้างงานที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจคืออะไร?
 • ตอบ : แม้ว่าพนักงานสัญญ
 • ถาม : ฟรีแลนซ์มีสิทธิรับสวัสดิการอะไรบ้าง?
 • ตอบ : ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ เว้นแต่ว่าจะจัดการด้วยตนเอง
 • ถาม : พนักงานสัญญาจ้างสามารถเป็นพนักงานประจำได้หรือไม่?
 • ตอบ : พนักงานสัญญาจ้างสามารถเป็นพนักงานประจำได้ หากนายจ้างชื่นชอบ และตัดสินใจเสนอตำแหน่งงานถาวรให้
 • ถาม : ผลกระทบทางภาษีของการจ้างฟรีแลนซ์ คืออะไร?
 • ตอบ : นายจ้างไม่หักภาษีสำหรับฟรีแลนซ์ และฟรีแลนซ์มีหน้าที่จ่ายภาษี และเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่น ๆ

สรุป

เมื่อต้องจัดการบัญชีเงินเดือนสำหรับพนักงานประเภทต่าง ๆ สิ่งสำคัญ คือต้องเข้าใจความแตกต่างของบัญชีเงินเดือนระหว่างพนักงานสัญญาจ้าง ฟรีแลนซ์ และพนักงานประจำ พนักงานแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป และการเลือกประเภทพนักงานที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ สามารถสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลกำไรของบริษัทได้ ไม่ว่าจะต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย หรือจ้างทักษะเฉพาะด้าน สิ่งที่สำคัญคือต้องพิจารณาผลกระทบของการจ่ายเงินเดือนของการจ้างงานแต่ละประเภท

เพิ่มเพื่อน .. เพื่อติดตามข่าวสารของเรา