Home » บทความ » คำนวณเงินเดือน แบบรายวัน และรายเดือน ตามแบบฉบับกฏหมายแรงงาน

คำนวณเงินเดือน แบบรายวัน และรายเดือน ตามแบบฉบับกฏหมายแรงงาน

สำหรับนายจ้างนั้นตามกฏหมายแล้วต้องมีการจ่ายค่าจ้าง จ่ายเงินเดือนพนักงานตามสัญญาที่ได้ทำการตกลงกันไว้ ซึ่งแบ่งประเภทพนักงานได้ออกเป็น 3 ประเภท ก็คือ ประเภทรายชั่วโมง รายวัน และรายเดือน โดยแต่ละประเภทจะมีการคิดเงินเดือนที่ต่างกันออกไป โดยวิธีคิดการจ่ายเงินให้กับพนักงานนั้น จะมีวิธีคิดเงินเดือนที่ใช้สูตรการคำนวณตามกฏหมายแรงงาน เพื่อที่จะสามารถเก็บข้อมูลทางสถิติสำหรับการประเมินผลพนักงานเมื่อทำงานครบปีได้ และจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยวันนี้ BeeHR นำวิธีคิดเงินเดือนประเภทต่าง ๆ มาฝากทุกคนกันค่ะ

โปรแกรมเงินเดือน
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

วิธีคิดค่าตอบแทนพนักงานรายชั่วโมง

การคิดเงินเดือนพนักงานแบบรายชั่วโมง จะคิดเงินเฉพาะวันที่พนักงานมาทำงาน และตามจำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำงานตามจริงเท่านั้น สูตรการคำนวณ : อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง x จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

วิธีคิดเงินเดือนของพนักงานรายวัน

สูตรการคำนวณ : ค่าแรงต่อวัน x จำนวนวันที่ทำงาน – ขาด + ลา

ตัวอย่างการคิดเงินเดือนพนักงานรายวัน : บริษัทได้มีการตกลงว่าจ้าง พนักงานนาย A ด้วยค่าแรง 450 บาทต่อวัน ซึ่งจะต้องมาทำงานในเดือน มกราคม รวมทั้งสิ้น 25 วัน แต่นาย A มีการลาป่วย 2 วัน และขาดงานอีก 1 วัน ดังนั้นจะสามารถคำนวณได้ 450 x (25 – 3) = 9,900

คำตอบ : ดังนั้นนาย A จะได้รับค่าแรงอยู่ที่ 9,900 บาท

วิธีคิดเงินเดือนพนักงานรายวันนั้นจะไม่ซับซ้อน คือคิดอย่างตรงไปตรงมา จ่ายเงินเฉพาะวันที่พนักงานมาทำงานเท่านั้น รวมกับวันลา หรือขาดงานตามกำหนด จากสูตรที่กล่าวมานั้น HR สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปสรุปการจ่ายเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงใช้เพื่อการประเมินผลการทำงาน และตรวจสอบทางสถิติการลาตามกฏหมายของพนักงานได้

วิธีคิดเงินเดือนของพนักงานรายเดือน

สำหรับพนักงานรายเดือนนั้นส่วนใหญ่เป็นที่นิยมในการจ้างงานมากกว่าประเภทอื่น ๆ มีการทำสัญญาว่าจ้าง มีความสะดวกในการคิดเงินเดือน รวมไปถึงรอบของการจ่ายเงินเดือนที่มีความตรงไปตรงมา ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งวิธีคิดเงินเดือนให้กับพนักงานรายเดือนจะมีการระบุในสัญญาว่าจ้าง และเป็นการยินยอม เข้าใจตรงกันของนายจ้าง และลูกจ้าง โดยมีวิธีคิดดังนี้

ตัวอย่างการคิดเงินเดือนพนักงานรายเดือน : พนักงาน นาย B ได้เงินเดือน 20,000 บาท โดยเฉลี่ย นาย B จะได้รับเงินเดือน/วัน = 20,000/30 เฉลี่ยวันละประมาณ 667 บาท ซึ่งตามกฏหมายแล้วกำหนดให้พนักงานสามารถหยุดได้ สัปดาห์ละ 1 วัน ดังนั้นใน 1 เดือน นาย B จะสามารถหยุดได้ 4 วัน ซึ่งถึงแม้ว่านาย B จะหยุดก็ยังได้รับเงินเดือนตามค่าจ้าง และบริษัท หรือนายจ้างไม่มีสิทธิ์หักเงินในส่วนนี้

นอกจากนี้ยังมีวิธีคำนวณเงินเดือนตามหลักกฏหมายแรงงานที่ BeeHR เคยนำมาเขียนสรุปให้ทุกคนได้อ่านกัน หากมีข้อสงสัย

ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการพนักงาน

สรุป

จะเห็นได้ว่าวิธีการคิดเงินเดือนสำหรับพนักงาน รายชั่วโมง รายวัน และรายเดือนนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นควรมีการคิดที่รอบคอบ และระมัดระวังความถูกต้องโดยอ้างอิงจากกฏหมายแรงงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับคุ้มครองลูกจ้าง และสามารถช่วยให้นายจ้างคิดเรทอัตราการจ่ายเงินเดือนอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย

เรื่องเงินเดือนที่เป็นปัญหากวนใจของ HR หรือคนทำเงินเดือน เรามีโปรแกรมเงินเดือนดี ๆ มาแนะนำ โปรแกรมเงินเดือน ออนไลน์ คิดเงินเดือนเร็ว คำนวณเงินหักแม่นยำ เหมาะกับธุรกิจยุคใหม่ สนใจติดต่อ BeeHR หรือโทร. 02-551-2097 กด 601

เพิ่มเพื่อน .. เพื่อติดตามข่าวสารของเรา