Home » บทความ » HR ควรวางแผนระบบการจ้างงานอย่างไรในช่วง Covid-19

HR ควรวางแผนระบบการจ้างงานอย่างไรในช่วง Covid-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ธุรกิจทั่วโลกต้องชะงัก แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon, Facebook, หรือแม้กระทั่ง Google ต่างต้องยกเลิกการสัมภาษณ์งานแบบตัวต่อตัว และจำกัดการเดินทางของพนักงาน

บริษัทอื่น ๆ เองก็อยู่ในช่วงพิจารณานโยบายการเดินทางเพื่อเจรจาธุรกิจของพนักงาน รวมถึงวิธีการสัมภาษณ์พนักงาน และการประเมินผู้สมัครที่จะนำมาใช้ในช่วงที่ทุกคนต่างต้อง Work From Home

HR ฝ่ายจัดหาพนักงานและฝ่ายพัฒนาบุคคลากร จะเป็นฝ่ายที่ต้องทำงานหนักหน่อยในช่วงนี้ และต้องหาวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน พร้อมกับการเตรียมแผนการจัดการที่รอบคอบ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงของธุรกิจที่มีผลต่อแผนงานการจ้างงานของบริษัทที่ลดลง

โปรแกรมบริหารงานบุคคลออนไลน์ BeeHR
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

ช่วงเวลาที่วุ่นวายและความท้าทายที่ถาโถม

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่บริษัทต่าง ๆ กำลังรับสมัครเด็กที้พิ่งจบใหม่พอดี แต่ด้วยเหตุผลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้กระบวนการรับสมัครงานต้องเป็นอันต้องหยุดชะงัก และบริษัทเองก็จำเป็นต้องคำนึงถึงความมั่นคงก่อนการจ้างงาน แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสที่จะจ้างพนักงานที่มีความสามารถที่จำเป็นต่อองค์กรได้

นี่เป็นความท้าทายอีกอย่างที่ HR ต้องเผชิญเพราะการอัพเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ไหนจะต้องจัดการนโยบายขององค์กรที่ต้องพิจารณา โดยเฉพาะการจัดการประชุมของพนักงาน และการรับสมัครพนักงานใหม่ ผลของการออกนโยบายใหม่นี้อาจส่งผลกระทบกับหลายฝ่าย ทั้งผู้สมัครที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประเมิน หรือสัมภาษณ์ด้วยตนเอง พนักงานในบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาได้ ตารางกิจกรรมต่าง ๆ ดูเหมือนต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด วันนี้ BeeHR มีคำแนะนำการปรับเปลี่ยนแผนงานสำหรับ HR ให้ได้ลองนำไปใช้กันดู

คำแนะนำการปรับเปลี่ยนแผนงานสำหรับ HR

  1. วางแผนการสื่อสารที่ชัดเจนแก่ผู้สมัคร

เมื่อสถานการณ์ทำให้ต้องเปลี่ยนแผนในฐานะ HR คุณต้องวางแผนการสื่อสารให้ชัดเจน เพราะถ้าหากมีกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อบริษัท ก็อาจทำให้เกิดชื่อเสียงที่ไม่ดีต่อบริษัท และอาจถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ได้  ผู้สมัครที่ค้างอยู่ระหว่างระบบการสมัครงานอาจมีความกังวลถึงขั้นตอนการสมัคร และอยากทราบผลว่าทางบริษัทมีแผนจ้างงานต่อไหม หรือจำเป็นต้องพักการจ้างงานออกไปก่อน HR ควรส่งอีเมลอัพเดตสถานการ์การจ้างงานปัจจุบันของบริษัทให้ผู้สมัครทุกคนทราบ และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทาง เช่น หากผู้สมัครไม่สามารถมาสัมภาษณ์ได้ตามเวลาที่กำหนด จะต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดเวลาสัมภาษณ์ใหม่ ตำแหน่งที่ยังรับสมัคร และวันประกาศผลการสัมภาษณ์ รวมไปถึงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนหรือรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปของงานแต่ละตำแหน่งในช่วงสถานการณ์ Covid-19

  1. วางแผนการสัมภาษณ์ออนไลน์

นี่เป็นอีกโอกาสสำหรับ HR ที่จะได้ทดลองใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อสรรหาวิธีที่ดีที่สุดในการสัมภาษณ์พนักงาน ย้ายจากระบบข้อสอบในกระดาษมาเป็นแบบทดสอบทางออนไลน์ และจัดการสัมภาษณ์ผ่านทางวีดีโอคอล ซึ่งในปัจจุบันมีหลายตัวเลือกให้ได้เลือกใช้ เช่น Zoom, Skype, Google Meet เป็นต้น และการนำเอาระบบการจัดสรรข้อมูลพนักงานในองค์กร และระบบแจ้งเวลาพนักงานเข้า-ออกงาน เพื่อติดตามการทำงานของพนักงานแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

  1. สร้างการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Human Touch)

การย้ายมาทำงานทางไกล หรือบนโลกออนไลน์ไม่ได้หมายความว่า HR จะละเลยปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้สมัคร คุณต้องวางแผนการสื่อสารที่เข้าถึงพนักงานและเข้าใจความต้องการของพวกเขา พร้อมทั้งวางแผนการติดต่อที่สม่ำเสมอ เช่น จัดเวลาเพื่อรับฟีดแบคติดตามผลการสัมภาษณ์ของผู้สมัครแต่ละคนกับหัวหน้าแผนกนั้น ๆ เพื่อให้บริษัทได้พนักงานที่ต้องการตามเวลาที่เหมาะสม และผู้สัมภาษณ์ไม่รอนานจนเกินไป

รวมไปถึงการติดต่อการติดต่อกับบุคลากรภายในองค์กร เช่น การส่งแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของพนักงานต่อการทำงานที่บ้าน หรือแนะนำช่องทางที่พวกเขาติดต่อกันได้ หากมีปัญหาในการทำงานแบบ Work From Home รวมไปถึงการติดต่อพูดคุยเพื่อดูแลสภาพจิตใจของพนักงานที่อาจเกิดความเครียดในช่วงที่บริษัทเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน การสื่อสารเหล่านี้สามารถทำทางออนไลน์ และรักษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเอาไว้ได้

สนใจโปรแกรมเงินเดือน BeeHR

  1. ปรับรูปแบบการทำงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ได้เร่งให้องค์กรทั่วโลกต้องปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มีความคล่องตัว และตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเพื่อรับกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค

บริษัทต่าง ๆ ได้ปรับรูปแบบการทำงานโดยใช้ Agile Methodology กล่าวคือ รูปแบบการทำงานที่เน้นความคล่องตัว เหมือนบริษัทเล็กที่เน้นผลลัพธ์ มีการคุยงาน ติดต่อ และอนุมัติที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช้คน งบประมาณ และทรัพยากรที่น้อยลง ตัดขั้นตอนวุ่นวายตามธรรมเนียมของบริษัทใหญ่ออก ทำให้ทุกฝ่ายเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้การที่บริษัทใหญ่จะสามารถใช้วิธีการนี้ได้ HR จำเป็นต้องทำงานร่วมกับหัวหน้าแผนกแต่ละฝ่ายขององค์กรเพื่อออกแบบ Frame Work ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ ก่อนที่จะสื่อสารไปยังพนักงาน

องค์กรทั่วโลกต่างถูกผลักดันให้ทำงานในโลกเสมือนจริงอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ ในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการทำงานและความพร้อมด้านดิจิทัลของแต่ละองค์กรที่ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าหน้ามือเป็นหลังมือ สำหรับ HR และผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล ภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จคือการเรียนรู้ และปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจแก่พนักงานในองค์กร และการสื่อสารองค์กรที่มีความชัดเจนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปได้

ระบบลงเวลาทำงานออนไลน์
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

สรุป

หากองค์กรของคุณกำลังมองหา หรือต้องการที่จะเริ่มต้นใช้โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล หรือระบบบริหารพนักงานออนไลน์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร และฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ของตัวระบบจะตอบสนองความต้องการใช้งานของบริษัทคุณหรือไม่? คุณสามารถปรึกษา BeeHR ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดการพนักงานออนไลน์ได้ที่ 02-551-2097 ต่อ 601 หรือ คลิกที่นี้

เพิ่มเพื่อน .. เพื่อติดตามข่าวสารของเรา