Home » บทความ » HR มาแรงในปี 2021 เปลี่ยนการทำงานยุค New Normal

HR มาแรงในปี 2021 เปลี่ยนการทำงานยุค New Normal

ด้วยวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ยังมีผลกระทบอย่างต่อเนื่อง  ทำให้การทำงานของหลายองค์กร มีการปรับเปลี่ยนการทำงานมากขึ้น บางองค์กรเปลี่ยนไปเป็น Work From Home ในขณะที่บางองค์กรก็ยังคงดำเนินงานไปในรูปแบบเดิม แต่อาจจะมีการปรับการทำงานเป็นแบบ New Normal มากขึ้น  ส่งผลให้หัวหน้าและแผนก HR ต้องกลับมาทบทวนวิธีการในการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปี 2021 เนื่องจากวิถี New Normal ส่งผลให้เทรนด์ HR เกิดขึ้นใหม่มากมาย  และนี่ก็คือเทรนด์ HR ที่มาแรงในปี 2021 เปลี่ยการทำงานยุค New Normal เพื่อสร้างการมีส่วนรวมการทำงานกับพนักงานมากยึ่งขึ้น

โปรแกรมลงเวลาเข้า – ออกงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็ว
สมัครใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

HR มาแรงในปี 2021

1. HR ต้องมีทักษะการสื่อสารแบบ Digital เพื่อต้อนรับยุค New Normal

หน้าที่หลักๆ ของ HR คือการดูแลช่วยเหลือบุคคลากรขององค์กร หรือแม้กระทั่งค้นหาผู้มีความรู้ควาสามารถเข้ามาทำงานภายในองค์กร ในขณะที่เข้าสู่ยุค New Normal นั้น HR จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการทำงาน เทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการทำงาน ที่ฝ่าย HR ต้องเตรียมพร้อม เช่น

 • เทคโนโลยที่เข้ามาช่วยเรื่อง การสัมภาษณ์และการประเมินทักษะความสามารถของผู้สมัครด้วยช่องทางออนไลน์
 • เทคโนยีที่เข้ามาช่วยจัดการเวลาการทำงานของพนักงาน อย่างโปรแกรมลงเวลาการทำงานออนไลน์
 • เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเรื่องการอบรมพนักงาน เป็นต้น

2. ให้ความสำคัญต่อสุขภาพจิตพนักงานเป็นหลัก

ปัจจุบันนี้การทำงานมีการแข่งขันสูง พนักงานอาจจะเกิดความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนัก ต้องยอมรับว่าความเครียด และความเหนื่อยล้าจากการทำงาน อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความสามารถในการทำงานลดน้อยลง หน้าที่ของ HR จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีเพื่อดูแลสุขภาพจิตแก่พนักงาน เช่น มีเวลาให้กับพนักงาน แสดงความเห็นอกเห็นใจ พนักงานมีโอกาสที่จะประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต เช่น รู้สึกเครียดกับการทำงาน หรือเกิดความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการทำงาน HR ควรให้ความสนใจในเรื่องนี้ สามารถที่จะให้เวลากับพนักงานเพื่อช่วยเหลือในการจัดการกับความเครียด และให้คำตอบกับคำถามต่าง ๆ ที่พนักงานมีได้ เพิ่มสวัสดิการในการดูแลสุขภาพจิตให้แก่พนักงาน

3. ต้องมีความคล่องตัวในการเรียนรู้ รู้จักนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ก้าวเข้าสู่ HR Tech บริหารจัดการพนักงานผ่านออนไลน์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 องค์กรหลายองค์กรมีความจำเป็นต้องให้พนักงานบางส่วน Work From Home องค์กรก็อาจจะต้องจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ติดตามการทำงานพนักงานได้ในระยะไกล เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะยังคงสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

ในปี 2021 ส่งผลให้ HR Tech เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากที่พนักงานต้องลงเวลาเข้า-ออกงานผ่านมือถือแล้ว หรือแม้กระทั่งลางานผ่านระบบออนไลน์แล้ว HR ยังสามารถจัดการเวลาทำงานพนักงานได้ รวมไปถึงการออกเงินเดือน จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน HR สามารถทำงานทั้งหมดนี้ได้ โดยผ่านโปรแกรม HR ได้ในโปรแกรมเดียว ถือได้ว่าโปรแกรม HR เป็นผู้ช่วยสำคัญของ HR เลยก็ว่าได้ โปรแกรม HR สามารถทำงานแทน HR ได้ 24 ชั่วโมง คอบตอบคำถามพนักงานแทน HR เช่น มีวันลาคงเหลือกี่วัน ดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ และวันหยุดประจำปีของหน่วยงานมีวันอะไรบ้าง เป็นต้น ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงาน และลดปัญหาการตอบคำถามซ้ำ ๆ ให้กับ HR อีกด้วย

สิ่งสำคัญที่ HR ได้มา คือ ข้อมูลของพนักงานที่ระบบมีการจัดทำออกมาเป็นรายงาน ช่วยคำนวณขาด ลา มาสาย ของพนักงานให้อัตโนมัติ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วย HR ในการประเมินผลพนักงาน รวมไปถึงสามารถช่วยในการวางแผนการการบริหารพนักงานในระยะยาวต่อไป ถือเป็นการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการบริหารพนักงานมากขึ้น ก้าวเข้าสู่ HR Tech บริหารจัดการพนักงานผ่านออนไลน์ในยุค New Normal

4. รับมือการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และนวัตกรรม

เมื่อธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมมากขึ้น และตอบสนองผู้บริโภคที่รวดเร็วการทำงานจะไม่สามารถเน้นการดำเนินการแบบเมื่อก่อน ตามที่เคยเป็นมาได้อีก แต่ต้องหันมาสนใจที่ตัวนวัตกรรมมากขึ้น ในปี 2021 HR ต้องสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เอื้อต่อการมีความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน โดยนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการทำงาน ต้องมรการยืดหยุ่นกฎระเบียบ หรือประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานของพนักงาน กล้าที่จะทดลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ และยอมรับว่าความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะประสบความสำเร็จ เพื่อให้พนักงานกล้าริเริ่มสิ่งใหม่ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตำหนิหรือลงโทษ

5. สร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ ๆ ให้กับพนักงาน

การสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานรูปแบบเดิม โดยที่ HR เป็นคนกระจายกระดาษไปให้ยังพนักงานทีมต่าง ๆ และพยายามที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์จากคำตอบเหล่านั้นด้วยความยากลำบากนั้นกำลังจะตกยุคแล้ว นอกจากจะเป็นการเปลืองทรัพยากรกระดาษแล้ว พนักงานเองก็ให้ความร่วมมือน้อยเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวก และต้องเขียนตอบคำถามหลายข้อ

ปัจจุบันมี HR ขององค์กรหลายองค์กร หันมาใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเขาสามารถสื่อสารกันภายในองค์ให้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังเข้าถึงพนักงานได้มากขึ้น สร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้กับพนักงานในยุค New Normal ซึ่งจะช่วยให้ทราบ Feedback ที่เป็นความคิดเห็นของพนักงานได้ง่ายขึ้น เพราะพนักงานสามารถส่งแบบสอบถามต่าง ๆ ผ่านมือถือของตัวเองได้เลย สะดวก อีกทั้งการ Work frome home ที่มีแนวโน้มว่าอาจจะกลายเป็นข้อปฏิบัติในระยะยาว ซึ่งถือเป็นการทำงานในรูปแบบใหม่ที่พนักงานอาจจะยังไม่คุ้นชิน การเก็บ feedback จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การใช้โปรแกรม HR เพื่อเป็นผู้ช่วยในการเข้าถึงพนักงานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ HR ส่วนใหญ่เลือกที่จะนำมาปรับใช้ให้ตรงต่อจุดประสงค์ขององค์กรมากที่สุด

สนใจโปรแกรมเงินเดือน BeeHR

การก้าวเข้าสู่บทใหม่ของเทรนด์ HR ยุค New Normal

ในขณะที่การทำงานในรูปแบบใหม่กำลังเติบโตและพัฒนาไปในอนาคต และเราต่างก็หาหนทางในการปรับตัวกับการใช้ชีวิตในรูปแบบ New Normal ไม่ว่าเราจะทำงานจากบ้านหรือจากออฟิศก็ตาม การวิวัฒนาการของเครื่องมือดิจิทัล HR จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาการมีส่วนร่วมกับพนักงาน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรม

คุณสมบัติโปรแกรม HR ที่ HR ยุค New Normal สมควรเลือกใช้

 • โปรแกรม HR ต้องทำงานแบบ Realtime พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาทำงาน ตรวจสอบวันลาคงเหลือหรือลาออนไลน์ได้ทันที
 • โปรแกรม HR คำนึงถึงความสะดวก และการใช้งานที่ตอบโจทย์ต่อองค์กรของคุณ มีระบบ Report ดูทุกรายงาน แสดงผลออกมาได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ Print Excel และ .PDF รวดเร็วต่อการเรียกใช้งาน
 • โปรแกรม HR ยืดหยุ่นในการปรับปรุงข้อมูล สามารถสร้างประเภทเงินได้-เงินหัก ได้ไม่จำกัด เพราะแต่ละบริษัทจะมีที่มาของเงินได้และรายการหักไม่เหมือนกัน
 • คำนวณเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ Payroll มีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้เป็นอย่างดี ใช้งานง่ายทุกขั้นตอน
 • ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน และลดทรัพยากรในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้สูงสุด
 • ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดการพนักงาน เรารวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
 • เพิ่มตำแหน่งหัวหน้างานได้ไม่จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งยังตั้งสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของหัวหน้างานได้หลายระดับ ตามรายบุคคลได้
 • คำนึงถึงการใช้งานด้านการจัดการพนักงาน ทำให้ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจ่ายเงินเดือน คิดภาษี เวลาทำงานของพนักงาน เป็นต้น
 • คำนวณภาษีและประกันสังคม สามารถนำข้อมูล ขาด ลา มาสาย ทำงานล่วงเวลา ของพนักงานมาคำนวณเป็นเงินเดือน พร้อมคำนวณประสังคม และภาษีเงินได้หลากหลายรูปแบบ สามารถปรับแต่งเงื่อนไขได้ตามสถานการณ์

คุณสมบัติเหล่านี้หาได้ที่โปรแกรม HR ของ BeeHR

สรุป

วิกฤติ Covid-19 จากการคาดการณ์นั้น ดูแล้วไม่อาจคลี่คลายได้ง่าย ๆ สำหรับ HR นั้น ควรที่จะเรียนรู้ และวิเคราะห์ว่าการทำงานในรูปแบบไหน ดีที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนการปฏิบัติตนจากรูปแบบเดิม นั้นให้กลายเป็น ความปกติในรูปแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพกับองค์กรต่อไป

เพิ่มเพื่อน .. เพื่อติดตามข่าวสารของเรา