ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) สำหรับหัวหน้างาน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ โปรแกรมลงเวลาเข้า - ออกงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็ว สมัครใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601 กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของแผนกหรือหน่วยงานนั้น จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าสำคัญยิ่งยวดมากน้อยเพียงใด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การวางแผนการจัดการ สิ่งสำคัญของผู้บริหารนั้นนอกจากการวางแผนบริหารงานธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว ควรที่จะยังต้องมีความรู้และทักษะในงานด้าน HR ด้วย แนวคิดปัจจุบันในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มักจะถูกกำหนดให้เป็นสมรรถนะหนึ่งของผู้บริหารหน่วยงานระดับต่างๆ ให้มีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารคนจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานนั้นเอง ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้บริหารมีทักษะในการบริหารจัดการคน ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน คัดเลือก พัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีกระบวนการเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะการคัดเลือกหรือได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ระยะการควบคุมดูแลและรักษาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างปฏิบัติงานในองค์กรระยะสุดท้าย คือการพ้นจากงาน การจัดสวัสดิการตอบแทนหลังเกษียณหรือการพ้นจากงานในกรณีอื่นๆ เช่น การเลิกจ้าง โปรแกรมเงินเดือน BeeHR ได้ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการจัดการงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการงานที่ซับซ้อน และเป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูง ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน

By |2020-10-19T11:32:13+07:00ตุลาคม 19th, 2020|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|Tags: , |0 Comments

วิธีการเลือกโปรแกรมเงินเดือนที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

“แพงไหม? ราคาเท่าไหร่ ช่วยจัดการงานอะไรได้บ้าง? จะคุ้มราคาไหม?” นี่อาจเป็นคำพูดที่ติดปากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กแทบจะทุกรายเวลาต่อรองกับซับพลายเออร์หรือเวนเดอร์เจ้าต่างๆ เพราะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กแล้ว สภาพคล่องทางการเงินคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงและการซื้อสินทรัพย์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเป็นต้นทุนทางธุรกิจก็ต้องแน่ใจได้ว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ โปรแกรมเงินเดือน BeeHR เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็ว สมัครใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601 “เงินเดือนพนักงาน” เป็นรายจ่ายใหญ่ที่สุดของบริษัท ดังนั้นการมีโปรแกรมเงินเดือนจึงมีความสำคัญ มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด จ่ายขาดพนักงานจะมีปัญหา จ่ายเกินบริษัทก็ขาดทุนอีก แต่การจ้างคนให้ทำเอกสารแบบแมนนวลก็มักจะเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดอยู่ดี ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือ Startup ไฟแรงที่กำลังก่อร่างสร้างบริษัทอยู่ หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมเงินเดือนที่เหมาะกับบริษัทของคุณ ข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ของโปรแกรมเงินเดือนที่ดีสำหรับการเริ่มต้นของธุรกิจคุณ มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ประเมินความต้องการของบริษัท ถึงจะเป็นบริษัทเล็ก แต่ธรรมชาติของธุรกิจแต่ละที่และวัฒนธรรมภายในองค์กรก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นความต้องการในการใช้โปรแกรมเงินเดือนย่อมแตกต่างกันไป ฝ่ายบุคคลควรพิจารณาจาก 3 ข้อต่อไปนี้ เพื่อค้นหา โปรแกรมเงินเดือน Payroll ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยพิจารณาจาก ขนาดของบริษัท จำนวนพนักงาน เวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการทำระบบ งบประมาณที่สามารถกันไว้สำหรับทำโปรแกรมเงินเดือน

By |2020-10-19T11:33:49+07:00ตุลาคม 15th, 2020|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|Tags: , |0 Comments

ระบบงาน HR ต้องรู้ลึกรู้จริง พร้อมผู้ช่วยจัดการงาน HR

ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซา องค์กรหลายแห่งงานเริ่มซาลง จึงมีเวลาพอที่จะหันกลับมามองในองค์กรของตนว่าควรต้องจัดระเบียบต่างๆ กันสักหน่อย การทำ Big Cleaning ส่วนใหญ่มักเริ่มที่ระบบบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน หรือไม่ก็ระบบบริหารคุณภาพต่างๆ จะเห็นว่าไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องใดๆ ก็ตาม มักหนีไม่พ้นกับการที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนในองค์กรทั้งสิ้น งาน HR ในปัจจุบัน มีความสำคัญต่อองค์กรมากขึ้นกว่าในอดีต เพราะปัจจุบันทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร HR จึงเปรียบเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ คัดคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน อย่างที่คนภายนอกเข้าใจอีกต่อไป "Quisque eleifend ac magna eu sodales. Sed ullamcorper bibendum lectus sed scelerisque. Quisque non consequat orci. Vivamus eu ex id erat luctus congue ac

By |2020-10-14T15:53:25+07:00ตุลาคม 14th, 2020|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|Tags: , |0 Comments

โปรแกรมเงินเดือน BeeHR เหมาะกับองค์กรของคุณอย่างไร ?

ในยุคที่โลกเปลี่ยนสู่วิถี Digital Age ทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตประจำวันไปจนถึงวิถีชีวิตการทำงาน ทำให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมขึ้นมามากมาย รวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานขององค์กรและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ด้วย โปรแกรมเงินเดือน เป็นระบบหนึ่งที่สำคัญสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระดับ Startup หรือระดับองค์กรขนาดใหญ่ ทุกบริษัท จำเป็นต้องมีโปรแกรมเงินเดือน นี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของบริษัททั้งหมด ทำให้ในท้องตลาดมีโปรแกรมเงินเดือนมากมายหลากหลายให้เลือก แต่คุณจะเลือกอย่างไรดี เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด "Quisque eleifend ac magna eu sodales. Sed ullamcorper bibendum lectus sed scelerisque. Quisque non consequat orci. Vivamus eu ex id erat luctus congue ac et libero"

By |2020-10-14T10:06:22+07:00มกราคม 19th, 2016|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|Tags: , |0 Comments